Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :4 mm Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC),…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Khoảng các phát hiện :8 mm Điện áp: 12 to…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M Khoảng các phát hiện :4 mm Điện áp: 12…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động:…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NO Điện áp: 12 to 24…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NC Điện áp: 12 to 24…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NO Điện áp: C Models: 12…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X4C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X4B1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận điện cảm phát hiện vật không từ tính và…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY là cảm biến tiệm cận điện cảm phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 10mm Hình trụ M30 Tần số đáp ứng : 70 Hz…