Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 5M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 5M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C1 5M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuât: Khoảng cách phát hiện : 2mm Hình trụ M12 Tần số đáp ứng : 150 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 5M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 5M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 5M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 2mm Hình trụ M12 Tần số đáp ứng : 150 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-N 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NO Điện áp: 12 to 24…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EY-X8C1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động:…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Khoảng các phát hiện :8 mm Điện áp: 12 to…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8Y1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NO Điện áp: C Models: 12…

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5B2 2M

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5B2 2M Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X5B2 2M Khoảng cách phát hiện: 5mm Hình trụ M18 Tần số…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5C2 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5C2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X5C2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 5mm Hình trụ M18 Tần số đáp ứng : 70 Hz…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EZ-X8D2-N 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng các phát hiện :8 mm Hình thức hoạt động: NC Điện áp: 12 to 24…

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B2 2M

Bộ Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X10B2 2M Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10B2 2M Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 10mm Hình trụ M30 Tần…

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2EV-X2C2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện : 2mm Hình trụ M12 Tần số đáp ứng : 150 Hz…