Bộ Nguồn S8JC-Z35024CD

Bộ Nguồn S8JC-Z35024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rẻ 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z15048CD Omron Thông số kỹ thuât: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15024CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron  S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10048CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn 100W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC…

Bộ Nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2

Bộ Nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC (cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC (có thể…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…