Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10005CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10005CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10005CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15005CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS35024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS10024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 100W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn S8JC-Z01524CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z01524CD Omron

Bộ Nguồn S8JC-Z01524CD Omron Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 15W Điện áp ngõ vào 200-240VAC (185-265VAC) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC (-10% ~ +10%) Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z15012CD Thông số kỹ thuật: bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn Omron  S8JC-Z05024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JC-Z05024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JC-Z05024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung loại kinh tế giá rẻ 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +- 10%) 50/60HZ Điện áp…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01505CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01505CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS01505CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 15W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 5VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15024CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD

Bộ Nguồn Omron S8JC-Z10024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC…

Bộ Nguồn Omron  S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS15012CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 150W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS05012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS05012CD-AC2

Bộ Nguồn Omron S8JC-ZS05012CD-AC2 Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung giá rè 50W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ Điện áp ngõ ra 12VDC…