S8JC-Z35024CD

Bộ nguồn S8JC-Z35024CD Bộ nguồn xung giá rẻ 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể +-10%) Gắn thanh…

S8JC-Z15048CD

Bộ nguồn S8JC-Z15048CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JC-Z15024CD

Bộ nguồn S8JC-Z15024CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JC-Z15012CD

Bộ nguồn S8JC-Z15012CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JC-ZS35024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS35024CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 350W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

S8JC-Z15005CD

Bộ nguồn S8JC-Z15005CD   bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( cho phép điều…

S8JC-ZS15012CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15012CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 12VDC ( có…

S8JC-ZS15024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15024CD-AC2 Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể…

S8JC-Z10048CD

Bộ nguồn S8JC-Z10048CD Bộ nguồn 100W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC Gắn thanh ray (5★ |…

S8JC-ZS15005CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS15005CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 150W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 5VDC ( có…

S8JC-Z10024CD

Bộ nguồn S8JC-Z10024CD Bộ nguồn xung 100W , giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể tăng giảm…

S8JC-ZS10024CD-AC2

Bộ nguồn S8JC-ZS10024CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 100W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…