E2EC-C1R5D1-M1GJ

E2EC-C1R5D1-M1GJ Điện áp cung cấp: 12-24V – Kiểu đầu ra: PNP-NO – Kiểu thiết bị đầu cuối: 2 dây – Thiết bị cảm biến, cảm ứng – Khoảng cách phát…

E2EC-C1R5D1-M1J

E2EC-C1R5D1-M1J Điện áp cung cấp: 12-24V Kiểu đầu ra: PNP-NO Kiểu thiết bị đầu cuối: 2 dây Thiết bị cảm biến, cảm ứng Khoảng cách phát hiện: 1,5 mm Đối…

E2EC-C1R5D1-M1TGJ

E2EC-C1R5D1-M1TGJ Điện áp cung cấp: 12-24V – Kiểu đầu ra: PNP-NO – Kiểu thiết bị đầu cuối: 2 dây – Thiết bị cảm biến, cảm ứng – Khoảng cách phát…

E2EC-C1R5D2 2M

E2EC-C1R5D2 2M – Điện áp cung cấp: 12-24V – Kiểu đầu ra: PNP-NC – Kiểu thiết bị đầu cuối: 2 dây – Thiết bị cảm biến, cảm ứng – Khoảng…

E2EC-C2R5B1

E2EC-C2R5B1 Điện áp cung cấp: 12-24V – Kiểu đầu ra: PNP-NO – Kiểu thiết bị đầu cuối: 2 dây – Thiết bị cảm biến, cảm ứng – Khoảng cách phát…

E2EC-C1R5D1 2M

E2EC-C1R5D1 2M – E2EC-C1R5D1 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 5.4 mm cho phép…

E2EC-C1R5D2 2M

E2EC-C1R5D2 2M   E2EC-C1R5D2 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 5.4 mm cho phép…

E2EC-C2R5B1 2M

E2EC-C2R5B1 2M E2EC-C2R5B1 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 8 mm cho phép lắp…

E2EC-C2R5C1 2M

E2EC-C2R5C1 2M   E2EC-C2R5C1 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 8 mm cho phép…

E2EC-C3D1 2M

E2EC-C3D1 2M E2EC-C3D1 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 8 mm cho phép lắp…

E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M

E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 8 mm cho phép lắp…

E2EC-C3D2 2M

E2EC-C3D2 2M – E2EC-C3D2 2M là loại cảm biến tiệm cận điện cảm có bộ khuếch đại riêng – Đầu cảm biến loại che,  đường kính 8 mm cho phép…