Omron E5CZ-R2MLD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CZ-R2MLD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Đầu vào cảm biến: Analog (dòng điện/điện áp) Đầu ra điều khiển: Relay…

E5CZ-Q2ML

E5CZ-Q2ML Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2ML – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến:Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu…

E5CZ-C2MTD

E5CZ-C2MTD – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-C2MTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2T Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2T Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2T Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2T Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch Đầu…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ – C2MLD

bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ - C2MLD

Báo Giá Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ – C2MLD Cùng Hoàng Phong tìm hiểu thông tin E5CZ – C2MLD dưới đây!  Tên sản phẩm: Bộ điều khiển nhiệt độ…

Omron E5CZ-C2MTD

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MTD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CZ-C2MTD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

E5CZ-R2ML

E5CZ-R2ML Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2ML – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến:Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-R2MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-R2MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-R2MT Omron Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch Đầu vào cảm biến: Cặp nhiệt: K,…

E5CZ-Q2MT

E5CZ-Q2MT – Kích thước: 48 x 48 x 78 (mm) – Các loại ngõ vào: + Cặp nhiệt độ: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W,…

E5CZ-Q2TDU

E5CZ-Q2TDU Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2TDU – Điện áp cấp nguồn:100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron 5CZ-R2MTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron 5CZ-R2MTD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron 5CZ-R2MTD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2ML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2ML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CZ-Q2ML Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2ML Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch Đầu…