E5CZ-Q2TDU

E5CZ-Q2TDU Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2TDU – Điện áp cấp nguồn:100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T,…

E5CZ-R2TDU

E5CZ-R2TDU – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2TDU – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K,…

E5CZ-Q2MLD

E5CZ-Q2MLD – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2MLD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu ra điều khiển: Điện…

E5CZ-R2MLD

E5CZ-R2MLD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MLD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu ra điều khiển: Relay SPST-NO,…

E5CZ-C2MTD

E5CZ-C2MTD – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-C2MTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N,…

E5CZ-Q2MTD

E5CZ-Q2MTD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2MTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N, R,…

5CZ-R2MTD

5CZ-R2MTD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2MTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N, R,…

E5CZ-C2ML

E5CZ-C2ML – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-C2ML – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến:Analog (dòng điện/điện áp) –…

E5CZ-Q2ML

E5CZ-Q2ML Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2ML – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến:Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu…

E5CZ-R2ML

E5CZ-R2ML Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-R2ML – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến:Analog (dòng điện/điện áp) – Đầu…

E5CZ-R2MT

E5CZ-R2MT – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J, T, E, L, U, N, R,…

E5CZ-Q2T

E5CZ-Q2T Điều khiển nhiệt độ Omron E5CZ-Q2T – Điện áp cấp nguồn: 100 … 240VAC, 50/60Hz, phát hiện ngắn mạch – Đầu vào cảm biến: + Cặp nhiệt: K, J,…