Cảm Biến Quang Omron E3JK-DR12-C 2M Chính Hãng

Cảm Biến Quang Omron E3JK-DR12-C 2M

Báo Giá Cảm Biến Quang Omron E3JK-DR12-C 2M Chính Hãng tại HCM E3JK-DR12-C 2M là thiết bị cao cấp của hãng Omron, phát hiện vật thể một cách tin cậy.…

E8CC-B10C

E8CC-B10C Cảm biến áp suất Omron E8CC-B10C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 980 kPa Phương pháp…

E8CC-AN0C

E8CC-AN0C Cảm biến áp suất Omron E8CC-AN0C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to −101 kPa Phương pháp…

E8CC-A01C

E8CC-A01C Cảm biến áp suất Omron E8CC-A01C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 98 kPa Phương pháp…

E8AA-M10

E8AA-M10 Cảm biến áp suất Omron E8AA-M10 Loại cảm biến: Gauge pressure Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 1 MPa Phương pháp kết nối: Pre-wired…

E8AA-M05

E8AA-M05 Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05 Loại cảm biến: Gauge pressure Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 500 kPa Phương pháp kết nối: Pre-wired…

E8F2-AN0B

E8F2-AN0B Cảm biến áp suất Omron E8F2-AN0B Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to −101 kPa Phương pháp…

E8F2-B10B

E8F2-B10B Cảm biến áp suất Omron E8F2-B10B Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 1 MPa Phương pháp…

E8F2-AN0C

E8F2-AN0C Cảm biến áp suất Omron E8F2-AN0C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to −101 kPa Phương pháp…

E8F2-B10C

E8F2-B10C Cảm biến áp suất Omron E8F2-B10C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 1 MPa Phương pháp…

E8F2-A01B

E8F2-A01B Cảm biến áp suất Omron E8F2-A01B Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 100 kPa. Phương pháp…

E8F2-A01C

E8F2-A01C Cảm biến áp suất Omron E8F2-A01C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 100 kPa. Phương pháp…