BIẾN TẦN FR-F740-0.75K

Công suất motor: 0.75 (kW) Dòng định mức: 2.1 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-18.5K

Công suất motor: 18.5 (kW) Dòng định mức: 35 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-132K

Công suất motor: 132 (kW) Dòng định mức: 260 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-55K

Công suất motor: 55 (kW) Dòng định mức: 106 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-75K

Công suất motor: 75 (kW) Dòng định mức: 144 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-55K

– Công suất motor: 55 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 99 KVA – Công suất ngõ ra: 81 kVA – Dòng định…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-30K

Công suất motor: 30 (kW) Dòng định mức: 57 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-37K

Công suất motor: 37 (kW) Dòng định mức: 70 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-110K

– Công suất motor: 110 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 165 KVA – Công suất ngõ ra: 165 kVA – Dòng định…

BIẾN TẦN MITSHUBISHI FR-F740-90K

Công suất motor: 90 (kW) Dòng định mức: 180 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC-50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ: 0.5~400 Hz Khả năng chịu quá tải: 120%…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-90K

– Công suất motor: 90 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 132 KVA – Công suất ngõ ra: 132 kVA – Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR-F720-75K

– Công suất motor: 75 kW – Điện áp: 3-phase 200 ~ 240V – Công suất nguồn cấp: 110 KVA – Công suất ngõ ra: 110 kVA – Dòng định…