Biến tần Mitshubishi FR-A820-0.4K-1

– Công suất: 0.4 kW – Dải công suất cho các tải: SLD – 0.75 kW ; LD – 0.75 kW ; ND – 0.4 kW ; HD – 0.2 kW…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 450KW FR-A740-450K

Biến tần Mitsubishi FR-A740-450K Công suất motor: 450 (kW) Dòng định mức: 866 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 500KW FR-A740 500K

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 500KW FR-A740 500K

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 500KW FR-A740 500K Thông số kỹ thuật sản phẩm: Biến tần Mitsubishi FR-A740-450K Công suất motor: 500 (kW) Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 400KW FR-A740-400K

BIEN TAN FR-A740

Biến tần Mitsubishi FR-A740-400K Công suất motor: 400 (kW) Dòng định mức: 770 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 355KW FR-A740-355K

BIEN TAN FR-A740

Biến tần Mitsubishi FR-A740-355K Công suất motor: 355 (kW) Dòng định mức: 683 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 315KW FR-A740-315K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-315K Công suất motor: 315 (kW) Dòng định mức: 610 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi A740 3P 380V 280KW FR-A740-280K

BIEN TAN FR-A740

Biến tần Mitsubishi FR-A740-280K Công suất motor: 280 (kW) Dòng định mức: 547 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 250KW FR-A740-250K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-250K Công suất motor: 250 (kW) Dòng định mức: 481 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 220KW FR-A740-220K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-220K Công suất motor: 220 (kW) Dòng định mức: 432 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 160KW FR-A740-185K

BIEN TAN FR-A740

  Mã sản phẩm: FR-A740-185K Công suất: 185kW Dòng định mức: 361(307)A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 6s, 200% trong 3s Dòng vào: 3 phase 380~480V 50hz/60hz Dòng ra:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 160KW FR-A740-160K

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-160K Công suất motor:160 (kW) Dòng định mức: 325 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc độ:…

Biến tần Mitsubishi FR A740 3P 380-480V 132KW FR-A740-132K

BIEN TAN FR-A740

  Biến tần Mitsubishi FR-A740-132K Công suất motor: 132 (kW) Dòng định mức: 260 A Ngõ vào: 3 phase 380~480V – 50/60Hz Ngõ ra:3 phase 380~480V Dải điều khiển tốc…