E5CSZ-RT

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RT – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim): K…

E5CSZ-QT

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QT – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-R1T

Điều khiển nhiệt độ omron E5CSZ-R1T Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim): K (từ -99…

E5CSZ-Q1T

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1T   – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch…

E5CSZ-RTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-QTD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-R1TD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1TD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-Q1TD

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1TD   – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…