Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QT

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QT Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-RTD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-RTD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T

Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T Kỹ thuật thông số: Nguồn áp dụng: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt / điện trở bạch…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QTD

bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QTD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QTD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

E5CSZ-RT

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RT – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim): K…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1TD

Báo giá bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1TD giá rẻ HCM

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1TD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-Q1TD

bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1TD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-Q1TD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

E5CSZ-Q1T

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1T   – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch…