Danh sách mã hàng RCCB Hager

Mã hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuật CD225B 25A 2P 30mA 230V RCCB – IEC601008 CD240B 40A 2P 30mA 230V RCCB – IEC601008 CD263B 63A 2P 30mA 230V…