E3FA-DN21

Mã hàng: E3FA-DN21 E3FA-DN21 là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm, loại Connector M12 , ngõ ra NPN Cảm biến này do hãng Omron sản xuất, bảo…

E3FA-TN11 2M

Mã hàng: E3FA-TN11 2M E3FA-TN11 2M là cảm biến loại Thu Phát Riêng, Phát hiện 20m có sẳn dây dài 2m, ngõ ra NPN. Cảm biến này do hãng Omron…

E3FA-TP11 2M

E3FA-TP11 2M Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số kỹ thuật : Gồm:…

E3FA-RP11 2M

E3FA-RP11 2M Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số kỹ thuật : Loại…

E3FA-DN11 2M

Mã sản phẩm : E3FA-DN11 2M E3FA-DN11 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm có sẳn dây dài 2m, ngõ ra NPN. Cảm biến này do…

E3FA-DP11 2M

Mã hàng: E3FA-DP11 2M E3FA-DP11 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm có sẳn dây dài 2m, ngõ ra PNP. Cảm biến này do hãng Omron…

E3FA-DN12 2M

Mã sản phẩm: E3FA-DN12 2M E3FA-DN12 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 300mm có sẳn dây dài 2m, ngõ ra NPN. Cảm biến này do hãng…

E3FA-DP12 2M

Mã hàng: E3FA-DP12 2M E3FA-DP11 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm có sẳn dây dài 2m, ngõ ra PNP. Cảm biến này do hãng Omron…

E3FA-DN22

E3FA-DN22 Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số kỹ thuật : Loại phản…

E3FA-DP22

E3FA-DP22 Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số kỹ thuật : Loại phản…