Cảm biến quang Omron E3FA-DP12 2M

Báo giá Cảm biến quang Omron E3FA-DP12 2M E3FA-DP11 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm có dây dài 2m, ngõ ra PNP. This variable sensor…

Cảm Biến Quang E3FA-TP11 2M Omron

Cảm Biến Quang E3FA-TP11 2M Omron

Cảm Biến Quang E3FA-TP11 2M Omron Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông…

Cảm biến quang Omron E3FA-TN11 2M

Báo giá Cảm biến quang Omron E3FA-TN11 2M E3FA-TN11 2M là cảm biến loại Thu Phát Riêng, Phát hiện 20m có dây dài 2m, ngõ ra NPN. Được ứng dụng…

Cảm biến quang Omron E3FA-DN12 2M

Báo Giá Cảm biến quang Omron E3FA-DN12 2M E3FA-DN12 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 300mm có sẳn dây dài 2m, ngõ ra NPN. Cảm biến…

Cảm Biến Quang E3FA-DN22 Omron

Cảm Biến Quang E3FA-DN22 Omron

Cảm Biến Quang E3FA-DN22 Omron Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số…

Cảm biến quang Omron E3FA-RP11 2M

Cảm biến quang Omron E3FA-RP11 2M

Báo giá biến quang Omron E3FA-RP11 2M Cảm biến quang Omron E3FA-RP11 2M is high-level device of Omron, play the items in the environment up the tẩy rửa nồng độ…

Cảm Biến Quang E3FA-DP22 Omron

Cảm Biến Quang E3FA-DP22 Omron

Cảm Biến Quang E3FA-DP22 Omron Là thiết bị cao cấp của hãng Omron , phát hiện các đối tượng trong môi trường chất tẩy rửa nồng độ cao. Thông số…

Cảm biến quang Omron E3FA-DN21

Báo giá cảm biến quang Omron E3FA-DN21 E3FA-DN21 là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm, loại Connector M12 , ngõ ra NPN           …

Cảm biến quang Omron E3FA-DN11 2M

Báo giá Cảm biến quang Omron E3FA-DN11 2M E3FA-DN11 2M is sensor variable, Thu Phat Chung, Phat current 100mm have sẳn dây dài 2m, ngõ ra NPN. Được ứng dụng…

Cảm biến quang Omrron E3FA-DP11 2M

Báo giá Cảm biến quang Omrron E3FA-DP11 2M E3FA-DP11 2M là cảm biến loại Thu Phát Chung, Phát hiện 100mm có dây dài 2m, ngõ ra PNP. This variable sensor…