E4C-WH4L

E4C-WH4L Bộ khuếch đại E4C-WH4L. Loại thu phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 100 mA max. at…

E4C-WH4T

E4C-WH4T Bộ khuếch đại E4C-WH4T. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ±10%. Dòng tiêu thụ: 100 mA max. at…

E4C-LS35

E4C-LS35   Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm (mặt phẳng). Góc…

E4C-LS35

E4C-LS35 Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm (mặt phẳng). Góc nhìn:…

E4C-TS50

E4C-TS50 Cảm biến siêu âm E4C-TS50. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 10 x 10 cm (mặt phẳng). Góc…