Ultrasonic Proximity Sensor Omron E4C-LS35

Ultrasonic Proximity Sensor Omron E4C-LS35 Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật cảm biến tiêu chuẩn: 4 x 4 cm…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-WH4L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-WH4L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-WH4L. Loại thu phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Điện áp cấp:…

Amplifier Units Omron E4C-WH4T Giả Rẻ HCM

Amplifier Units Omron E4C-WH4T Giả Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-WH4T. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-TS50 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-TS50 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-TS50. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Kích thước…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-LS35 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4C-LS35 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-LS35. Loại phản xạ. Khoảng cách làm việc: 10-35 cm. Kích thước vật…