Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

Báo Giá Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: BH-D6 2P 6A Dòng sản phẩm: MCB BH-D6 Số cực: 2P Frame size: 63AF Dòng…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-63A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-63A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 63A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-13A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-13A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 13A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-63A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-63A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 63A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-2P-25A

Aptomat MCB Mitsubishi BH-D6 2P 6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-2P-25A. Số cực 2P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-25A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 25A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-25A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 25A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-32A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-32A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 32A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB MITSUSHIBI BH-D6-4P-6A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-6A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 6A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-50A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-3P-50A. Số cực 3P. Dòng điện định mức 50A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB MITSUBISHI BH-D6-4P-32A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-4P-32A. Số cực 4P. Dòng điện định mức 32A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…

MCB Mitsubishi BH-D6-3P-16A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt MCB BH-D6-3P-16A . Số cực 3P. Dòng điện định mức 16A. Dòng cắt ngắn mạch 6kA. Điện áp định mức 400V. Đường đặc tính tải loại B hoặc…