MCB Mitsubishi BH-D6-1P-63A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-63A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 63A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-25A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-25A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 25A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-32A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-32A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 32A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-13A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-13A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 13A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-20A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-20A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 20A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-16A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-16A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 16A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-50A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-50A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 50A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-10A

Số cực 1P. Dòng điện định mức 10A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X. (4.64★ | 1022 Đánh…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-40A

MCB Mitsubishi  loại từ nhiệt BH-D6-1P-40A. Số cực 1P. Dòng điện định mức 40A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C. Tiêu chuẩn bảo vệ…

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-6A

MCB Mitsubishi BH-D6-1P-6A

Báo giá MCB Mitsubishi BH-D6-1P-6A Thông số kỹ thuật: Số cực 1P. Dòng điện định mức 6A. Điện áp định mức 230V. Đường đặc tính tải loại B hoặc C.…