Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ…

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuât: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc…

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron Chính Hãng HCM Thông số kỹ thuật: Sealed roller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác…