Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5200 Omron Thông số kỹ thuật: Sealed roller plunger Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến…

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5000 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến 0.5m/s…

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron

Công Tắc Hành Trình HL-5030 Omron Thông số kỹ thuât: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP65 Tuổi thọ: Cơ: 10 000 000 lần Tốc độ tác động: 5mm/s đến…