Bộ Đếm Omron H7EC-NV Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Bộ Đếm Omron H7EC-NV Chính Hãng, Giá Rẻ TpHCM Thông sốkỹ thuật: Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz, kích thước 24x48mm Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký tự…

Bộ Đếm Omron H7AN-2DM Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7AN-2DM

Bộ Đếm Omron H7AN-2DM Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đặt trước 1 Stage H7AN-2DM AC100-240. Nguồn cấp: 100 – 240 VAC 50/60 Hz. Dải…

Bộ Đếm Omron H7AN-RT6M Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7AN-RT6M

Bộ Đếm Omron H7AN-RT6M Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm tổng H7AN-RT6M AC100-240. Nguồn cấp: 100 – 240 VAC 50/60 Hz. Dải đếm: 0 –…

Bộ Đếm Omron H7BX-A Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7BX-A

Bộ Đếm Omron H7BX-A Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đa năng 1 trạng thái, kích thước 72 x 72mm Nguồn cấp: 100-240VAC Chế độ…

Bộ Đếm Omron H7BX-AW Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Bộ Đếm Omron H7BX-AW

Bộ Đếm Omron H7BX-AW Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đa năng 2 trạng thái, kích thước 72 x 72mm Nguồn cấp: 100-240VAC Chế độ…

Bộ Đếm  Omron H7CN-XHNM Chính Hãng HCM

Bộ Đếm  Omron H7CN-XHNM

Bộ Đếm  Omron H7CN-XHNM Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đặt trước một kênh H7CN-XHNM. Chế độ hoạt động: Đếm lên. Lưu bộ nhớ dự…

Bộ Đếm Omron H7CN-XLN Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7CN-XLN

Bộ Đếm Omron H7CN-XLN Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đặt trước một kênh H7CN-XHNM. Chế độ hoạt động: Đếm lên. Lưu bộ nhớ dự…

Bộ Đếm Omron H7CX-A-N Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7CX-A-N

Bộ Đếm Omron H7CX-A-N Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm đa năng một trạng thái, hiển thị số, kích thước 48x48mm Nguồn cấp: 100-240VAC Hiển…

Bộ Đếm Omron H7EC-N Chính Hãng, Giá Rẻ HCM

Bộ Đếm Omron H7EC-N

Bộ Đếm Omron H7EC-N Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký…

Bộ Đếm Omron H7EC-NFV Chính hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7EC-NFV

Bộ Đếm Omron H7EC-NFV Chính hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ đếm tổng, tốc độ 30Hz/1kHz, kích thước 24x48mm Hiển thị LCD 8 số, chiều cao ký…

H7ET-N

Bộ Đếm H7ET-N Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung cấp:có sẵn pin. Cách thức ngõ vào :Không điện…

Bộ Đếm Omron H7ET-N Chính Hãng HCM

Bộ Đếm Omron H7ET-N Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông sốkỹ thuật: Size: 12*24 Chức năng :Đếm thời gian Màn hình hiển thị :Hiển thị LCD 7 số. Nguồn cung…