Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GW2255-B Omron Thông số kỹ thuật: Short hinge roller lever Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở…

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15G-B Omron Thông số kỹ thuật: Pin plunger, 15A Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ3-B Omron Thông số kỹ thuật: Panel mount plunger Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron

Công Tắc Hành Trình Z-15GQ22-B Omron Thông số kỹ thuật: Panel mount plunger Tiếp điểm: 15A, 480VAC Tần số hoạt động: Cơ: 240 lần/phút; Điện: 20 lần/phút Điện trở cách…