MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF63-CV

Số Cực : 2P Dòng Định Mức    : (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V  : 5KA Điện áp 220 đến 400VAC Dòng cắt định mức 7,5 đến 36KA Thiết…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF125-CV

Số Cực : 2P Dòng Định Mức : (50,63, 80,100,125) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 30KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF630-CW

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (500, 600, 630) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2,…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF800-CEW

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (400~800) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2. Điện…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF125-CV

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (50,63, 80,100,125) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 10KA Điện áp 220 đế Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2. Điện…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF400-CW

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (250, 300, 350, 400) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo tiêu chuẩn…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF63-CV

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 5KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2. Điện…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF250-CV

Số Cực                              : 3P Dòng Định Mức : (125, 150, 175, 200, 225, 250) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 25KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo…

MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF250-CV

Số Cực                              : 2P Dòng Định Mức : (125, 150, 175, 200, 225, 250) A Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA Điện áp 220 đến 400VAC Thiết kế theo…