Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ…

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi…

D4N-1162

Công tắc hành trình D4N-1162 One-way roller arm lever (horizontal) Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần tối thiểu (10 A…

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron Chinh Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron Chinh Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Top plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ…

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever (resin lever, resin roller) Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần…