Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-112G Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần tối…

Công tắc hành trình Omron D4N-1162

Báo giá Công tắc hành trình Omron D4N-1162 Thông số kỹ thuật sản phẩm: Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần…

Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1120 Omron  Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần tối thiểu…

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-2120 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever (resin lever, resin roller) Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện:…

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron

Công Tắc Hành Trình D4N-1A31 Omron Thông số kỹ thuật: Top plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ cơ: 15.000.000 lần tối thiểu Tuổi thọ điện: 300,000 lần tối thiểu…