Biến Tần Mitsubishi FR-D720-5.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-5.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-5.5K Thông số kỹ thuật: Inverter Mitsubishi FR-D720-5.5K Công suất định mức: 5.5 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60…

Biến tần mitsubishi FR-D720-7.5K

Mã sản phẩm: FR-D720-7.5K – Công suất: 7.5kW – Dòng định mức: 31.8A – Nguồn cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz – Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz – Dải tần số ngõ…

Biến tần Mitsubishi-FR-D740 11kW, 3P 380V

Điện áp ngõ vào (V) 3 pha 400V (dãy điện áp vào biến tần) Công suất định mức (kW) 11kW (công suất biến tần) Điện áp ngõ ra (V) 3 pha 400V Ngõ vào Analog 0-10VDC,…

Biến Tần Mitsubishi FR-D720S-0.75K

Biến Tần Mitsubishi FR-D720S-0.75K

Báo Giá Biến Tần Mitsubishi FR-D720S-0.75K Kỹ thuật thông số: Biến tần Mitsubishi FR-D720S-0.75K Mức công suất: 0,75 KW Nguồn cung cấp 1 pha 200 ~ 240V 50/60 Hz Ngõ…

FR-D720-0.2K

Biến tần FR-D720-0.2K Inverter Mitsubishi FR-D720-0.2K Công suất định mức: 0.2 KW Nguồn cung cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz Dải tần số ngõ…

Biến Tần Mittshubishi FR-D740-2.2K

Biến Tần Mittshubishi FR-D740-2.2K

Bao giá Biến Tần Mittshubishi FR-D740-2.2K Thông số kỹ thuật: Inverter Mitsubishi FR-D740-2.2K Công suất định mức: 2.2 KW Nguồn cung cấp 3 phase 380~480V 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-3.7K

Mã sản phẩm: FR-D720-3.7K – Công suất: 3.7kW – Dòng định mức: 16.5A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-3.7K

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-3.7K

Báo Giá Biến Tần Mitsubishi FR-D720-3.7K  Kỹ thuật thông số: Biến tần Mitsubishi FR-D720-3.7K Mức công suất: 3.7 KW Nguồn cung cấp 3 pha 200 ~ 240V 50/60 Hz Ngõ…

Biến Tần Mitsubishi FR-D740-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-D740-1.5K

Báo giá Biến Tần Mitsubishi FR-D740-1.5K Thông số kỹ thuật: Inverter Mitsubishi FR-D740-1.5K Công suất định mức: 1.5 KW Nguồn cung cấp 3 phase 380~480V 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-1.5K

Mã sản phẩm: FR-D720-1.5K – Công suất: 1.5kW – Dòng định mức: 7A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-7.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-D720-7.5K

Báo Giá Biến Tần Mitsubishi FR-D720-7.5K  Kỹ thuật thông số: Biến tần Mitsubishi FR-D720-7.5K Mức công suất: 7,5 KW Nguồn cung cấp 3 pha 200 ~ 240V 50/60 Hz Ngõ…

Biến tần mitsubishi FR-D720-15K

Mã sản phẩm: FR-D720-15K – Công suất: 15kW – Dòng định mức: 58A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…