S8JX-G60024C

Bộ nguồn S8JX-G60024C Bộ nguồn xung 600W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Không gắn thanh ray (4.93★ | 1022 Đánh…

S8JX-G30024CD

Bộ nguồn S8JX-G30024CD Bộ nguồn xung 300W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (5★ | 892 Đánh giá)

S8JX-G15048CD

Bộ nguồn S8JX-G15048CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 48VDC Gắn thanh ray (4.79★ | 300 Đánh giá)

S8JX-G15024CD

Bộ nguồn S8JX-G15024CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray   (4.93★ | 1518 Đánh…

S8JX-G15012CD

Bộ nguồn S8JX-G15012CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (4.64★ | 598 Đánh giá)

S8JX-G15005CD

Bộ nguồn S8JX-G15005CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray (5★ | 748 Đánh giá)

S8JX-G10024CD

Bộ nguồn S8JX-G10024CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (5★ | 1358 Đánh giá)

S8JX-G10012CD

Bộ nguồn S8JX-G10012CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray   (5★ | 892 Đánh…

S8JX-G10005CD

Bộ nguồn S8JX-G10005CD Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray (4.93★ | 750 Đánh giá)

S8JX-G05024CD

Bộ nguồn S8JX-G05024CD Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (4.79★ | 932 Đánh giá)

S8JX-G05012CD

Bộ nguồn S8JX-G05012CD Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (5★ | 678 Đánh giá)

S8JX-G05005CD

Bộ nguồn S8JX-G05005CD Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray (5★ | 1252 Đánh giá)