Bộ nguồn Omron S8JX-G60024C

Báo giá Bộ nguồn Omron S8JX-G60024C Sản phẩm kỹ thuật số: Omron sản xuất Điện áp đầu vào 100 ~ 240VAC (85 ~ 264VAC) Điện áp đầu ra 24VDC-25A Đơn…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G30024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G30024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G30024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 300W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G15048CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G15048CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G15048CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 48VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15012CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G15005CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD

Bộ Nguồn Omron  S8JX-G10024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn S8JX-G10012CD Omron

Bộ Nguồn S8JX-G10012CD Omron

Bộ Nguồn S8JX-G10012CD Omron Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Công suất: 15W…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G10005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G10005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G10005CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 100W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05024CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05024CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05012CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05012CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray…

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05005CD

Bộ Nguồn Omron S8JX-G05005CD Thông số kỹ thuật: Bộ nguồn xung 50W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 5VDC Gắn thanh ray…