Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BTD-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BTD-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BTD-N AC/DC24 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC/DC24 Dải nhiệt độ…

E5AN-C3BT-N AC100-240

E5AN-C3BT-N AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số – Kích thước :96mm*96mm – Nguồn cung cấp: AC100-240 – Dải nhiệt độ ngõ vào : -200 to 1800 oC…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BT-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BT-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3BT-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp: AC100-240 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3ML-500-N AC100-240 Omron

E5AN-C3ML-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3ML-500-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC100-240 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-500-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp: AC100-240 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC/DC24 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-W-500-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-W-500-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MTD-W-500-N AC/DC24 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC/DC24 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-W-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-W-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3MT-W-500-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC100-240 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3QMT-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3QMT-500-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3QMT-500-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC100-240 Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3TD-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3TD-N AC/DC24 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3TD-N AC/DC24 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm  Nguồn cung cấp:  AC/DC24  Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3T-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3T-N AC100-240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-C3T-N AC100-240 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số Kích thước :96mm*96mm Nguồn cung cấp:  AC100-240  Dải nhiệt độ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-R3MT-500 AC100/240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-R3MT-500 AC100/240 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AN-R3MT-500 AC100/240 Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ  E5AN-R3MT-500. Nguồn cung cấp: 100 tới 240VAC. Số đầu báo động: 3 Đầu vào:…