E2K-C25ME1 5M

E2K-C25ME1 5M   E2K-C25ME1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn…

E2K-C25ME2 2M

E2K-C25ME2 2M – E2K-C25ME2 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn…

E2K-C25MF1 2M

E2K-C25MF1 2M E2K-C25MF1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MF1 5M

E2K-C25MF1 5M E2K-C25MF1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MF2 2M

E2K-C25MF2 2M E2K-C25MF2 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MF2 2M

E2K-C25MF2 2M E2K-C25MF2 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MY1 2M

E2K-C25MY1 2M E2K-C25MY1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MY1 5M

E2K-C25MY1 5M E2K-C25MY1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-C25MY2 2M

E2K-C25MY2 2M E2K-C25MY1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh được độ nhạy – Loại: tiêu chuẩn –…

E2K-X15MF2 2M

E2K-X15MF2 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X15MF2 2M – Khoảng cách phát hiện: 15 mm – Đường kính thân trụ: M30 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X15MY1 2M

E2K-X15MY1 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X15MY1 2M – Khoảng cách phát hiện: 15 mm – Đường kính thân trụ: M30 – Loại đầu cảm biến không…

E2K-X15MY2 2M

E2K-X15MY2 2M Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X15MY2 2M – Khoảng cách phát hiện: 15 mm – Đường kính thân trụ: M30 – Loại đầu cảm biến không…