Cảm Biến Tiệm Cận E2K-C25ME2 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-C25ME2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: E2K-C25ME2 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X15MY1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X15MY1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X15MY1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện: 15 mm Đường kính thân trụ: M30 Loại đầu cảm biến không…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8ME1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8ME1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8ME1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. Khoảng cách phát hiện: 0…

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-L26MC1 2M Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-L26MC1 2M

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-L26MC1 2M Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện: 12 ~ 26 mm Thân hình khối, đầu cảm biến loại không…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MF1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-X8ME2 2M

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-X8ME2 2M Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8ME2 2M Khoảng cách phát hiện: 8 mm Đường…

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-F10MC2 2M Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-F10MC2 2M Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-F10MC2 2M Khoảng cách phát hiện: 0 ~ 7.5…

E2K-X8MY2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MY2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MY2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Khoảng cách phát hiện: 8 mm Đường kính thân trụ: M18 Loại đầu cảm biến không…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MF2 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MF2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X8MF2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MF2 2M Khoảng cách phát hiện: 8 mm Đường…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY1 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY1 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. Khoảng cách phát hiện: 0…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY2 2M Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY2 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-X4MY2 2M Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Phát hiện những vật bằng kim loại và chất bán dẫn. Khoảng cách phát hiện: 0…

Cảm Biến Tiệm Cận E2K-C25MF1 2M Omron

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-C25MF1 5M Giá Rẻ HCM E2K-C25MF1 2M là cảm biến tiệm cận điện dung phát hiện được khoảng cách xa với chức năng điều chỉnh…

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-L13MC1 2M Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2K-L13MC1 2M Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-L13MC1 2M Khoảng cách phát hiện: 8 ~ 11…