MFH-3-1/2

Van điện từ MFH-3-1/2 Mã hàng MFH-3-1/2 (9857) Van với chức năng chính 3/2 đóng, không có coil đi kèm, cuộn coil đặt hàng riêng. Một vài thông số cơ…