Biến tần mitsubishi FR-D720-7.5K

Mã sản phẩm: FR-D720-7.5K – Công suất: 7.5kW – Dòng định mức: 31.8A – Nguồn cấp 3 phase 200~240V 50/60 Hz – Ngõ ra: 3phase 200~240V 50/60 Hz – Dải tần số ngõ…

Biến tần mitsubishi FR-D720-3.7K

Mã sản phẩm: FR-D720-3.7K – Công suất: 3.7kW – Dòng định mức: 16.5A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-1.5K

Mã sản phẩm: FR-D720-1.5K – Công suất: 1.5kW – Dòng định mức: 7A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-15K

Mã sản phẩm: FR-D720-15K – Công suất: 15kW – Dòng định mức: 58A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-5.5K

Mã sản phẩm: FR-D720-5.5K – Công suất: 5.5kW – Dòng định mức: 23.8A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-0.2K

Mã sản phẩm: FR-D720-0.2K Công suất: 0.2kW Dòng định mức: 1.4A Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s Dòng vào: 3 phase 200 to 240V 50hz/60hz…

Biến tần mitsubishi FR-D720-11K

Mã sản phẩm: FR-D720-11K – Công suất: 11kW – Dòng định mức: 45A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase 200-2400V…

Biến tần mitsubishi FR-D720-0.4K

Mã sản phẩm: FR-D720-0.4K – Công suất: 0.4kW – Dòng định mức: 2.5A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-0.75K

Mã sản phẩm: FR-D720-0.75K – Công suất: 0.75kW – Dòng định mức: 4.2A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…

Biến tần mitsubishi FR-D720-2.2K

Mã sản phẩm: FR-D720-2.2K – Công suất: 2kW – Dòng định mức: 10A – Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 0.5s – Dòng vào: 3 phase…