EW300_C 3P 300A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW300_C CONTACTOR 3P 300A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW300_C  CONTACTOR 3P 300A 220V  50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW220_C 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW180_C 3P 180A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW180_C Contactor 3P 180A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW150_C 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá Khởi Động Từ EW150_C CONTACTOR 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 150A.…

Khởi Động Từ EW138_C 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW138_C CONTACTOR 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 138A. Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW115_C 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW115_C CONTACTOR 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW090_C 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW090_C Contactor 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 90A. Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW070_C 3P 72A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW070_C CONTACTOR 3P 72A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 72A Gắn trên DIN…

Khởi Động từ EW070_C 3P 72A 220V 50/60HZ – 1NO

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW070_C Contactor 3P 72A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 72A. Gắn trên DIN rail hay…

Khởi Động Từ EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW063_C CONTACTOR 3P 64A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 64A Gắn trên DIN rail…

Khởi Động Từ EW050_C 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW050_C Contactor 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 55A. Gắn trên DIN…

EW040_C 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW040_C CONTACTOR 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 40A. Gắn trên DIN…