Khởi Động Từ EW038_C 3P 38A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW038_C CONTACTOR 3P 38A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 38A Gắn trên DIN…

EW040_C 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW040_C CONTACTOR 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 40A. Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW138_C 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW138_C CONTACTOR 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 138A. Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ – 1NO

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Contactor EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ – 1NO Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 7A Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW220_C 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW115_C 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW115_C CONTACTOR 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW090_C 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW090_C Contactor 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 90A. Gắn trên DIN…

Khởi Động Từ EW050_C 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW050_C Contactor 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 55A. Gắn trên DIN…

EW300_C 3P 300A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW300_C CONTACTOR 3P 300A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá EW300_C  CONTACTOR 3P 300A 220V  50/60HZ – 2NO + NC Thông số kỹ thuật: Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động:…

Khởi Động Từ EW009_C 3P 9A 220V 50/60HZ – 1NO

Khởi Động Từ EW007_C 3P 7A 220V 50/60HZ - 1NO

Báo Giá EW009_C CONTACTOR  3P 9A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 9A. Gắn trên DIN rail hay…

Danh Sách Mã hàng Contactor Hager

Mã Hàng Contactor Khởi Động Từ Hager 

Mã Hàng Contactor Khởi Động Từ Hager  Mã hàng Mô tả ngắn cho dân kỹ thuật EVVR015A Direct on line starter motor 220 V 50 – 60 Hz 12A EVVR0021A…

Khởi Động Từ EW150_C 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NCEW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ - 2NO + NC

Báo Giá Khởi Động Từ EW150_C CONTACTOR 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 150A.…