EW300_C 3P 300A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW300_C  CONTACTOR 3P 300A 220V  50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 300A Gắn…

EW220_C 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW220_C CONTACTOR 3P 220A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 220A Gắn trên…

EW180_C 3P 180A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW180_C CONTACTOR 3P 180A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 220A Gắn trên…

EW150_C 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW150_C CONTACTOR 3P 150A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 150A Gắn trên…

EW138_C 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW138_C CONTACTOR 3P 138A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 138A Gắn trên…

EW115_C 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW115_C CONTACTOR 3P 115A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 115A Gắn trên…

EW090_C 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

  Thông số kỹ thuật: EW090_C CONTACTOR 3P 90A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 90A Gắn…

EW070_C 3P 72A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW070_C CONTACTOR 3P 72A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 72A Gắn trên…

EW070_C 3P 72A 220V 50/60HZ – 1NO

Thông số kỹ thuật: EW070_C CONTACTOR 3P 72A 220V 50/60HZ – 1NO Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 72A Gắn trên DIN rail…

EW063_C 3P 64A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW063_C CONTACTOR 3P 64A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 64A Gắn trên…

EW050_C 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC

Thông số kỹ thuật: EW050_C CONTACTOR 3P 55A 220V 50/60HZ – 2NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 55A Gắn trên…

EW040_C 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC

Thông số kỹ thuật:  EW040_C CONTACTOR 3P 40A 220V 50/60HZ – 1NO + NC Khởi động từ 3 cực, điện áp điều khiển 220VAC, 380VAC. Dòng hoạt động: 40A Gắn trên…