E5CSZ-RT

E5CSZ-RT – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RT – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch…

E5CSZ-QT

E5CSZ-QT Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QT – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch…

E5CSZ-R1T

E5CSZ-R1T Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1T Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim): K…

E5CSZ-Q1T

E5CSZ-Q1T – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1T – Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

E5CSZ-RTD

E5CSZ-RTD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-QTD

E5CSZ-QTD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-R1TD

E5CSZ-R1TD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1TD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-Q1TD

E5CSZ-Q1TD – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1TD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…