Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-Q1T

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-Q1T Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1T Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa…

E5CSZ-QTD

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QTD Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở…

E5CSZ-QT

Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-QT

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-QT Thông số kỹ thuật: Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-RT

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RT

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-RT Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RT Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa…

E5CSZ-R1TD

E5CSZ-R1TD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1TD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T

Báo Giá Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T Chính Hãng

Báo Giá Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSZ-R1T Chính Hãng Thông số kỹ thuật sản phẩm: Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-R1T Điện áp cấp nguồn: 100 tới 240VAC…

E5CSZ-Q1TD

E5CSZ-Q1TD – Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-Q1TD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…

E5CSZ-RTD

E5CSZ-RTD Điều khiển nhiệt độ Omron E5CSZ-RTD – Điện áp cấp nguồn: 24 VAC/VDC – Ngõ vào cảm biến: Kiểu đa đầu vào (cặp nhiệt/ nhiệt điện trở bạch kim):…