HLF499S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF490S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF480S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 4P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF399S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF390S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF380S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 3P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF290S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 2P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF280S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 2P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF299S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 2P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF180S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 1P 80A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF190S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 1P 100A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…

HLF199S MCB

Thông số kỹ thuật: Cầu dao tự động loại nhỏ MCB (HLF) 1P 125A 10kA Bảo vệ và điều khiển mạch điện ,chống lại quá tải và ngắn mạch. Ứng…