Omron E5AZ-Q3T

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AZ-Q3T

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AZ-Q3T Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3T Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Omron E5AZ-R3T

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AZ-R3T

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5AZ-R3T Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3T Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MT Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3MT Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3MT Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3MT Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3T Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3T Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3T Omron Thông ố kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3T Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

E5AZ-Q3HMT

E5AZ-Q3HMT Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3HMT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HML Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3HML Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3HMLD Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3HMLD Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3HMLD Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3HMLD Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC Có sẵn chức năng làm nóng / làm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MTD Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MTD Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-Q3MTD Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3MTD Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC Có sẵn chức năng làm nóng / làm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3ML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3ML Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-C3ML Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3ML Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3MT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3MT Omron Thông số kỹ thuật: Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3MT Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC Có sẵn chức năng làm nóng…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HMT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HMT Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AZ-R3HMT Omron Ngõ ra tự chọn, điều khiển gia nhiệt, làm lạnh, chức năng ramp, giới hạn MV, tự điều chỉnh, thay đổi nhiệt độ…