E5AZ-R3T

E5AZ-R3T – Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3T – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp…

E5AZ-Q3T

E5AZ-Q3T Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3T – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-C3T

E5AZ-C3T Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3T – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-R3MT

E5AZ-R3MT Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3MT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-Q3MT

E5AZ-Q3MT   – Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3MT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào:…

E5AZ-C3MT

E5AZ-C3MT Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3MT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-R3HMT

E5AZ-R3HMT Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3HMT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-Q3HMT

E5AZ-Q3HMT Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3HMT – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt,…

E5AZ-R3HML

E5AZ-R3HML Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3HML – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Analog (current/voltage) –…

E5AZ-Q3HML

E5AZ-Q3HML Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-Q3HML – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Analog (current/voltage) –…

E5AZ-C3ML

E5AZ-C3ML Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-C3ML – Điện áp nguồn: 100 – 240 VAC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Analog (current/voltage) –…

E5AZ-R3MTD

E5AZ-R3MTD Điều khiển nhiệt độ OMRON E5AZ-R3MTD – Điện áp nguồn: 24 VAC/VDC – Có sẵn chức năng làm nóng / làm lạnh – Ngõ vào: Cặp nhiệt, Nhiệt điện…