Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.;…

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever, overtravel: 90 degrees, Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000…

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện:…

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện:…

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Top roller plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.;…

Công Tắc Hành Trình WLD Omron Chính Hãng HCM

Công Tắc Hành Trình WLD Omron

Công Tắc Hành Trình WLD Omron Chính Hãng, Giá Rẻ HCM Thống số kỹ thuật: Top plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện:…