Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12 Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min.…

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA2-2 Omron Thông số kỹ thuật: Roller lever Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron

Công Tắc Hành Trình WLD2 Omron Thông số kỹ thuật: Top roller plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min.…

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron

Công Tắc Hành Trình WLCA12-2N Omron Thông số kỹ thuật: Adjustable roller lever, overtravel: 90 degrees, Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750…

Công Tắc Hành Trình WLD Omron

Công Tắc Hành Trình WLD Omron

Công Tắc Hành Trình WLD Omron Thống số kỹ thuật: Top plunger Cấp bảo vệ: IP67 Tuổi thọ: Cơ: 15 000 000 lần Min.; Điện: 750 000 lần Min. Tốc…