Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 400KW FR-A840-400K

  Biến tần FR-A840-400K Công suất động cơ: 400kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 700A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 355KW FR-A840-355K

  Biến tần FR-A840-355K Công suất động cơ: 355kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 683A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 315KW FR-A840-315K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-315K Công suất động cơ: 315kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 610A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 280KW FR-A840-280K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-280K Công suất động cơ: 280kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 547A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 250KW FR-A840-250K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-250K Công suất động cơ: 250kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 481A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 220KW FR-A840-220K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-220K Công suất động cơ: 220kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 432A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 185KW FR-A840-185K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-185K Công suất động cơ: 185kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 462A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 160KW FR-A840-160K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-160K Công suất động cơ: 160kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 325A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 132KW FR-A840-132K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-132K Công suất động cơ: 132kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 260A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 110KW FR-A840-110K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-110K Công suất động cơ: 110kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 216A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 90KW Thông số kỹ thuật: Biến tần FR-A840-90K Công suất động cơ: 90kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 180A…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 75KW FR-A840-75K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-75K Công suất động cơ: 75kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 144A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…