Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 450KW  Thông số chi tiết sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-450K Công suất động cơ: 450kW Điện áp: 3…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 75KW FR-A840-75K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-75K Công suất động cơ: 75kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 144A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 2.2KW Thông số kỹ thuật sản phẩm: Biến tần FR-A840-2.2K Công suất động cơ: 2.2kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V  Thông số kỹ thuật sản phẩm: Biến tần FR-A840-30K Công suất động cơ: 30kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 132KW FR-A840-132K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-132K Công suất động cơ: 132kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 260A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 37KW Thông số sản phẩm: Biến tần FR-A840-37K Công suất động cơ: 37kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 71A…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 280KW FR-A840-280K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-280K Công suất động cơ: 280kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 547A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 400KW FR-A840-400K

  Biến tần FR-A840-400K Công suất động cơ: 400kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 700A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 315KW FR-A840-315K

FR-A840

  Biến tần FR-A840-315K Công suất động cơ: 315kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức: 610A Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 3s, nhiệt độ môi trường…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 11KW Thông số chi tiết sản phẩm: Biến tần FR-A840-11K Công suất động cơ: 11kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW FR-A840-500K

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 500KW  Thông số kỹ thuật: Biến tần FR-A840-500K Công suất động cơ: 500kW Điện áp: 3 pha 380-500V Dòng định mức:…

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW

Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR A840 3P 380-480V 22KW Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: Biến tần FR-A840-22K Công suất động cơ: 22kW Điện áp: 3 pha 380-500V…