ZEN-20C3DR-D-V2

Mã hàng : ZEN-20C3DR-D-V2 ZEN-20C3DR-D-V2: Loại 12 ngỏ vào 8 ngỏ ra, nguồn DC, không mở rộng được. Thông số chi tiết: Nguồn cấp: 12-24 VDC (10.8 – 28.8 VDC)…

ZEN-20C3AR-A-V2

Mã sản phẩm: ZEN-20C3AR-A-V2            Thông số kỹ thuật: ZEN-20C3AR-A-V2: Loại 12 ngỏ vào AC, 8 ngỏ ra rơle, nguồn AC, không mở rộng. Nguồn cấp: 100…

ZEN-20C1AR-A-V2

Mã hàng: ZEN-20C1AR-A-V2 ZEN-20C1AR-A-V2: Loại 12 ngỏ vào 8 ngỏ ra, nguồn AC, mở rộng được. Rơ le lập trình thông minh, tối đa 44 I/O Thông số chi tiết:…

ZEN-20C1DR-D-V2

Mã sản phẩm : ZEN-20C1DR-D-V2 ZEN-20C1DR-D-V2: Loại 12 ngỏ vào 8 ngỏ ra, nguồn DC, mở rộng được. Thông số chi tiết:  Rơ le lập trình thông minh, tối đa…

ZEN-10C1AR-A-V2

Mã sản phẩm : ZEN-10C1AR-A-V2 ZEN-10C1AR-A-V2: Loại 6 ngỏ vào 4 ngỏ ra, nguồn AC, mở rộng được. Thông số kỹ thuật: – Nguồn cấp: 100 – 240VAC (85 –…

ZEN-10C3AR-A-V2

Mã sản phẩm: ZEN-10C3AR-A-V2 ZEN-10C3AR-A-V2: Loại 6 ngỏ vào 4 ngỏ ra, nguồn AC, không mở rộng được.                Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp:…

ZEN-8E1DR

Mã mua hàng: ZEN-8E1DR ZEN-8E1DR: Loại mở rộng 4 ngỏ vào DC, 4 ngỏ ra rơle (4.93★ | 1638 Đánh giá)

ZEN-8E1AR

Mã sản phẩm :ZEN-8E1AR ZEN-8E1AR: Loại mở rộng, 4 ngỏ vào AC, 4 ngỏ ra rơle (5★ | 1550 Đánh giá)

ZEN-CIF01

Mã sản phẩm: ZEN-CIF01 ZEN-CIF01 Cáp nạp chương trình (4.93★ | 1182 Đánh giá)

ZEN-10C3DR-D-V2

Mã mua hàng: ZEN-10C3DR-D-V2 ZEN-10C3DR-D-V2: Loại 6 ngỏ vào 4 ngỏ ra, nguồn DC, không mở rộng được. Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp: 12-24 VDC Màn hình LCD: Có…

ZEN-10C1DR-D-V2

Mã hàng: ZEN-10C1DR-D-V2 ZEN-10C1DR-A-V2: Loại 6 ngỏ vào 4 ngỏ ra, nguồn DC, mở rộng được.       Thông số kỹ thuật: Rơ le lập trình thông minh, tối…