Biến tần Mitsubishi-FR-D740 11kW, 3P 380V

Điện áp ngõ vào (V) 3 pha 400V (dãy điện áp vào biến tần) Công suất định mức (kW) 11kW (công suất biến tần) Điện áp ngõ ra (V) 3 pha 400V Ngõ vào Analog 0-10VDC,…

Biến tần Mitsubishi-FR-D740 15kW, 3P 380V

Điện áp ngõ vào (V) 3 pha 400V (dãy điện áp vào biến tần) Công suất định mức (kW) 15kW (công suất biến tần) Điện áp ngõ ra (V) 3 pha 400V Ngõ vào Analog 0-10VDC,…