FR-E740-15K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-15K Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 30 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-11K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-11K Công suất motor: 11 (kW) Dòng định mức: 23 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-7.5K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-7.5K Công suất motor: 7.5 (kW) Dòng định mức: 17 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-5.5K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-5.5K Công suất motor: 5.5 (kW) Dòng định mức: 12 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-3.7K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-3.7K Công suất motor: 3.7 (kW) Dòng định mức: 9.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-2.2K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-2.2K Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 6.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-1.5K

Biến tần Mitsubishi FR-E740-1.5K Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 4.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ:…

FR-E740-0.75K

Biến tần FR-E740-0.75K Công suất motor: 0.75 (kW) Dòng định mức: 2.6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ: 0.2~400…

FR-E740-0.4K

Biến tần FR-E740-0.4K Công suất motor: 0.4 (kW) Dòng định mức: 1.6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều khiển tốc độ: 0.2~400 Hz…

FR-E720-15K

Biến tần FR-E720-15K Biến tần Mitsubishi FR-E720-15K Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 60 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 200~240VAC Dải điều khiển…

FR-E720-11K

Biến tần FR-E720-11K Biến tần Mitsubishi FR-E720-11K Công suất motor: 11 (kW) Dòng định mức: 47 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 200~240VAC Dải điều khiển…

FR-E720-7.5K

Biến tần FR-E720-7.5K Biến tần Mitsubishi FR-E720-7.5K Công suất motor: 7.5 (kW) Dòng định mức: 33 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 200~240VAC Dải điều khiển…