Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 4.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần FR-E720-0.2K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-0.2K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-0.2K Mitsubishi Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.2K Công suất motor: 0.2 (kW) Dòng định mức: 1.5 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra:…

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S

Báo giá Biến Tần Mitsubishi FR-E720S  Thông số kỹ thuật sản phẩm: Mã sản phẩm: Biến tần FR-E720S Biến tần FR-E720S Công suất motor: 0,1-2,2 (kW) Dòng định mức :…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 6.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-080-EC Giá Rẻ HCM

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-080-EC

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-080-EC Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức : 8 A Ngõ Vào : 1 phase 220 V~240V Ngõ…

Biến Tần FR-E720-5.5K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-5.5K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-5.5K Mitsubishi  Chức năng chính của biến tần FR-E720-5.5K Mitsubishi Thiết lập tối đa, tối thiểu tần số, lựa chọn đầu vào rơ le nhiệt Chức năng tự…

Biến Tần FR-E720-0.4K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-0.4K

Biến Tần FR-E720-0.4K Mitsubishi Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720-0.4K Công suất motor: 0.4 (kW) Dòng định mức: 3.0 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra:…

Biến Tần Mitsubishi FR-E710W-0.1K

Biến Tần Mitsubishi FR-E710W-0.1K

Báo giá Biến Tần Mitsubishi FR-E710W-0.1K Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E710W-0.1K Công suất motor: 0.1 (kW) Dòng định mức: 0.8 A Ngõ vào: 1 phase 110~115VAC, 50/60Hz…

Biến Tần FR-E720-2.2K Mitshubishi

Biến Tần FR-E720-2.2K Mitshubishi

Biến Tần FR-E720-2.2K Mitshubishi Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720-2.2K Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 11 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra:…

Biến tần Mitsubishi FR-E720S-2.2K

Biến tần Mitsubishi FR-E720S-2.2K

Báo giá Biến tần Mitsubishi FR-E720S-2.2K   Biến tần Mitsubishi FR-E720S-2.2K Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 11.0 A Ngõ vào: 1 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3…

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-1.5K

Báo giá Biến Tần Mitsubishi FR-E720S-1.5K Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720S-1.5K Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 8.0 A Ngõ vào: 1 phase 200~240VAC, 50/60Hz…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 30 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…