Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-15K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 30 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-11K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-11K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 11 (kW) Dòng định mức: 23 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-7.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-7.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-7.5K  Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 7.5 (kW) Dòng định mức: 17 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-5.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-5.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-5.5K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 5.5 (kW) Dòng định mức: 12 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-3.7K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-3.7K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-3.7K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 3.7 (kW) Dòng định mức: 9.5 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-2.2K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 2.2 (kW) Dòng định mức: 6.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K

Biến Tần Mitsubishi FR-E740-1.5K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 1.5 (kW) Dòng định mức: 4.0 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải…

Biến Tần FR-E740-0.75K

Biến Tần FR-E740-0.75K

Biến Tần FR-E740-0.75K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 0.75 (kW) Dòng định mức: 2.6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều…

Biến Tần FR-E740-0.4K

Biến Tần FR-E740-0.4K

Biến Tần FR-E740-0.4K Thông số kỹ thuật: Công suất motor: 0.4 (kW) Dòng định mức: 1.6 A Ngõ vào: 3 phase 380~480VAC, 50/60Hz Ngõ ra: 3 phase 380~480VAC Dải điều…

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-15K

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-15K Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720-15K Công suất motor: 15 (kW) Dòng định mức: 60 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra:…

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-11K

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-11K

Biến Tần Mitsubishi FR-E720-11K Thông số kỹ thuật: Biến tần Mitsubishi FR-E720-11K Công suất motor: 11 (kW) Dòng định mức: 47 A Ngõ vào: 3 phase 200~240VAC, 50/60Hz Ngõ ra:…

Biến Tần FR-E720-7.5K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-7.5K Mitsubishi

Biến Tần FR-E720-7.5K Mitsubishi Biến tần Mitsubishi FR-E720-7.5K hiệu suất cao, mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn. Điều khiển vector từ thông tiên tiến cho phép khởi động chính xác…