PLC Mitsubishi FX3G-24MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 14 Số đầu ra: 10, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/ES-A

Số ngõ vào: 8, lựa chọn S/S, 24VDC. Số ngõ ra: 6, Transitor (sink). Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ:…

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O:  64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC. Công suất tiêu thụ: 65 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…

PLC Mitsubishi FX3G-24MR/ES-A

Số ngõ vào: 14. Số ngõ ra: 10, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz. Công suất tiêu thụ: 32 W. Truyền thông: USB,…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3G-60MT/DSS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 36 Số đầu ra: 24, Transistor(source) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O:  32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công suất tiêu thụ: 45 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Đồng…

PLC Mitsubishi FX3G-14MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 8 Số đầu ra: 6, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Báo Giá Bộ Lập Trình PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A Thông số kỹ thuật: Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S) Nguồn cung cấp: 100 -240…

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cấp: 24VDC Công suất: 25 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps Tích hợp đồng hồ…

PLC Mitsubishi FX3G-40MT/DS

Điện áp nguồn: 24V DC Điện áp làm việc: 20.4 to 28.8V DC Số đầu vào: 24 Số đầu ra: 16, Transistor(sink) Kiểu kết nối: USB, RS232C, RS485 Cáp kết…

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O:  16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất tiêu thụ: 30 W Bộ nhớ chương trình: 64.000 Steps…