E8CC-B10C

E8CC-B10C Cảm biến áp suất Omron E8CC-B10C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 980 kPa Phương pháp…

E8CC-AN0C

E8CC-AN0C Cảm biến áp suất Omron E8CC-AN0C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to −101 kPa Phương pháp…

E8CC-A01C

E8CC-A01C Cảm biến áp suất Omron E8CC-A01C Loại cảm biến: Gauge pressure hiển thị số Nguồn cấp: 12 to 24 VDC Dãy áp suất: 0 to 98 kPa Phương pháp…