E5CSV-R2T AC100-240

E5CSV-R2T AC100-240 – Kích thước: 48 H x 48 W x 78 D mm – Nguồn:  AC 100-240 V – Điều khiển ON/OFF hoặc PID -Ngỏ vào: Cặp nhiệt điện…

E5CSV-Q2T AC100-240

E5CSV-Q2T AC100-240 – Kích thước: 48 H x 48 W x 78 D mm – Nguồn:  AC 100-240 V – Điều khiển ON/OFF hoặc PID -Ngỏ vào: Cặp nhiệt điện…