Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSV-R2T AC100-240

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSV-R2T AC100-240 Thông số kỹ thuật Kích thước: 48 H x 48 W x 78 D mm Nguồn:  AC 100-240 V Điều khiển ON/OFF…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSV-Q2T AC100-240

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CSV-Q2T AC100-240 Thông số kỹ thuật: Kích thước: 48 H x 48 W x 78 D mm Nguồn:  AC 100-240 V Điều khiển ON/OFF…