Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS80. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11AN Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11AN Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA11AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA41. Loại: Twin Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41AN Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA41AN Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA41AN. Loại: Analog Output. Ngõ ra: PNP output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm Ultrasonic Sensor Omron E4C-DS30 Giá Rẻ

Cảm Biến Siêu Âm Ultrasonic Sensor Omron E4C-DS30 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS30. Loại: Straight view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-UDA11 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Bộ khuếch đại E4C-UDA11. Loại: Twin Output. Ngõ ra: NPN output. Kiểu kết nối: Pre-wired. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS30L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS30L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS30L. Loại: Side view. Khoảng cách làm việc: 50 to 300 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80L Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS80L Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS80L. Loại: Side View. Khoảng cách làm việc: 70 to 800 mm. Kích…

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS100 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4C-DS100 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4C-DS100. Loại: Straight View. Khoảng cách làm việc: 90 to 1000 mm. Kích…