Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100. Nguồn…