Cảm Biến Từ TL-Q5MC1 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Từ TL-Q5MC1 Omron

Cảm Biến Từ TL-Q5MC1 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 5mm 3 dây NPN-NO (4.79★ | 1100 Đánh giá)

Cảm Biến Từ TL-N10ME1 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Từ TL-N10ME1 Omron

Cảm Biến Từ TL-N10ME1 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 12-24VDC Khoảng cách phát hiện: 10mm 3 dây NPN-NO (5★ | 518 Đánh giá)

Cảm Biến Từ TL-W5MC1 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Từ TL-W5MC1 Omron

Cảm Biến Từ TL-W5MC1 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 12-24VDC Cảm biến từ TL-W5MC1: Phát hiện kim loại Khoảng cách phát hiện: 5mm Ngõ…

Cảm Biến Từ Omron TL-W3MC1 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Từ Omron TL-W3MC1 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 12-24VDC Cảm biến từ TL-W3MC1: Phát hiện kim loại Khoảng cách phát hiện: 3mm 3…