TL-W3MC1

TL-W3MC1 Nguồn cung cấp: 12-24VDC – Cảm biến từ TL-W3MC1: Phát hiện kim loại – Khoảng cách phát hiện: 3mm – 3 dây NPN-NO   (4.5★ | 972 Đánh giá)

TL-W5MC1

TL-W5MC1 Nguồn cung cấp: 12-24VDC – Cảm biến từ TL-W5MC1: Phát hiện kim loại – Khoảng cách phát hiện: 5mm – Ngõ ra :3 dây NPN-NO   (5★ | 318…

TL-Q5MC1

TL-Q5MC1 Nguồn cung cấp: 12-24VDC – Khoảng cách phát hiện: 5mm – 3 dây NPN-NO (4.79★ | 1100 Đánh giá)

TL-N10ME1

TL-N10ME1 – Nguồn cung cấp: 12-24VDC – Khoảng cách phát hiện: 10mm – 3 dây NPN-NO   (5★ | 518 Đánh giá)