S8JX-G01512CD

x

S8JX-G01512CD Bộ nguồn xung 15W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (4.64★ | 822 Đánh giá)

S8JX-G01512CD

S8JC-Z01505CD (1)

S8JX-G01512CD Bộ nguồn xung 15W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 12VDC Gắn thanh ray (4.5★ | 500 Đánh giá)

S8JC-Z35024CD

11

Bộ nguồn S8JC-Z35024CD Bộ nguồn xung giá rẻ 350W Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( có thể +-10%) Gắn thanh…

S8JX-G60024C

Bộ nguồn S8JX-G60024C Bộ nguồn xung 600W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Không gắn thanh ray Nếu có nhu cầu,…

S8JC-Z15048CD

4

Bộ nguồn S8JC-Z15048CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 48VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JX-G30024CD

111

Bộ nguồn S8JX-G30024CD Bộ nguồn xung 300W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray (5★ | 892 Đánh giá)

S8JC-Z15024CD

7

Bộ nguồn S8JC-Z15024CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 24VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JX-G15048CD

9

Bộ nguồn S8JX-G15048CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 48VDC Gắn thanh ray (4.79★ | 300 Đánh giá)

S8JC-Z15012CD

8

Bộ nguồn S8JC-Z15012CD bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 12VDC ( cho phép điều chỉnh…

S8JC-ZS35024CD-AC2

11

Bộ nguồn S8JC-ZS35024CD-AC2 1. Bộ nguồn xung giá rè 350W 2. Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60 HZ 3. Điện áp ngõ ra 24VDC ( có…

S8JX-G15024CD

9

Bộ nguồn S8JX-G15024CD Bộ nguồn xung 150W , vỏ sắt thiết kế chắc chắn Điện áp ngõ vào 100-240VAC Ngõ ra 24VDC Gắn thanh ray   (4.93★ | 1518 Đánh…

S8JC-Z15005CD

2

Bộ nguồn S8JC-Z15005CD   bộ nguồn 150W , loại giá rẻ Điện áp ngõ vào 200-240VAC ( cho phép +-10%) 50/60HZ Điện áp ngõ ra 5VDC ( cho phép điều…