CJ1M-CPU13

Bộ lập trình CJ1M-CPU13 Khối CPU 640 I/O Max. (4.93★ | 582 Đánh giá)

CJ1M-CPU11

Bộ lập trình CJ1M-CPU11 Khối CPU 160 I/O Max. (4.5★ | 1148 Đánh giá)

CQM1H-CPU21

Bộ lập trình CQM1H-CPU21 Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 256 Vùng nhớ chương trình : 3,2k Vùng nhớ dữ liệu :3K Ngõ vào tích hợp…

CQM1H-CPU51

Bộ lập trình CQM1H-CPU51   Loại : CPU Số lượng ngõ vào/ ra  tối đa : 512 Vùng nhớ chương trình : 7.2K Vùng nhớ dữ liệu : 6K Ngõ vào…

CPM1A-30CDR-A-V1

Bộ lập trình CPM1A-30CDR-A-V1 PLC 18 DC inputs / 12 relay outputs. Nguồn cấp 100-240VAC (5★ | 1198 Đánh giá)

CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ lập trình CPM1A-40CDR-A-V1 Bộ lập trình Omron 24 ngõ vào / 16 ngõ ra relay. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.79★ | 532 Đánh giá)

CPM2A-20CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-20CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.5★ | 1508 Đánh giá)

CPM2A-30CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-30CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 12 ngõ vào / 8 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (5★ | 1100 Đánh giá)

CPM2A-40CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-40CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (5★ | 708 Đánh giá)

CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.79★ | 332 Đánh giá)

CPM2AE-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2AE-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 24 ngõ vào / 16 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. (4.5★ | 1372 Đánh giá)

CPM2A-60CDR-A

Bộ lập trình CPM2A-60CDR-A Bộ lập trình Omron gồm 36 ngõ vào / 24 ngõ ra. Nguồn cấp AC100-240. Có khả năng mở rộng. Các model khác : – CPM2A-60CDR-A…