Cảm Biến Quang E3F3-T61 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T61 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T61 2M Omron Thông số kỹ thuật: Hình trụ Ø18, dài 65mm, nguồn cấp 12~24VDC ±10%. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương, thu phát…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D12 2M

Cảm Biến Quang E3F3-D12 2M Omron

Báo Giá Biến Quang Omron E3F3-D12 2M Sản phẩm kỹ thuật số: Tán tán.Khoảng cách đo 0-300mm. Nguồn cung cấp 12 tới 24 VDC ± 10%, tối đa cả xung…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-R81 2M

Cảm Biến Quang E3F3-R81 2M Omron

Báo Giá Cảm Biến Quang Omron E3F3-R81 2M Kỹ thuật thông số: Khoảng cách đo 0-3m. Nguồn cung cấp 12 tới 24 VDC ± 10%, tối đa cả xung tối…

Cảm Biến Quang E3F3-T11 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T11 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T11 2M Omron Thông số kỹ thuật: Loại thu phát 5m, NPN Nguồn cấp: 12~24VDC Nguồn sáng: Infrared LED Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC 100mA Max. Light-On Thời…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-R61 2M

Cảm Biến Quang E3F3-R61 2M Omron

Báo giá Cảm Biến Quang Omron E3F3-R61 2M Thông số kỹ thuật: Hình trụ Ø18, dài 65mm, nguồn cấp 12~24VDC ±10%. Nhiều chế độ: thu phát chung, phản xạ gương,…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D31 2M

Cảm Biến Quang E3F3-D31 2M Omron

Báo giá Cảm Biến Quang Omron E3F3-D31 2M Thông số kỹ thuật sản phẩm: Type 100mm, PNP Nguồn cấp: 12 ~ 24VDC Nguồn sáng: LED hồng ngoại Ngõ ra: PNP-NO,…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D32 2M

Cảm Biến Quang E3F3-D32 2M Omron

Báo giá Cảm Biến Quang Omron E3F3-D32 2M Kỹ thuật thông số: Tán nhỏ 300mm, PNP Nguồn cấp: 12 ~ 24VDC Nguồn sáng: LED hồng ngoại Ngõ ra: NPN-NO, 26.4VDC…

Cảm Biến Quang Omron E3F3-D11 2M

Cảm Biến Quang E3F3-D11 2M Omron

Cảm biến Quang Omron E3F3-D11 2M Thông số kỹ thuật sản phẩm: Cách đo khoảng cách 0-100mm. Nguồn cung cấp 12 tới 24 VDC ± 10%, tối đa cả xung…

Cảm Biến Quang E3F3-T81 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T81 2M Omron

Cảm Biến Quang E3F3-T81 2M Omron Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện, Khoảng cách phát hiện: 5 m. Phương pháp phát hiện: thu – phát. Chế độ hoạt…