Cảm Biến Quang E3JM-10M4-G-N Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-10M4-G-N Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Loại thu-phát 10m Nguồn cấp : 12-240 VDC±10%; 24-240 VAC ±10% Kích thước: 65x25x65 (mm) Ðầu nối dây dùng vít.…

Cảm Biến Quang E3JM-10M4-N Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-10M4-N Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng cách phtá hiện: 0 – 10m. Ngõ ra: Relay.…

Cảm Biến Quang E3JM-DS70M4-G Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-DS70M4-G Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m,…

Cảm Biến Quang E3JM-10M4T-G Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-10M4T-G Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa…

Cảm Biến Quang E3JM-10M4T-G-N Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-10M4T-G-N Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa…

Cảm Biến Quang Omron E3JM-R4M4T-G

Cảm Biến Quang Omron E3JM-R4M4T-G

Báo Giá Cảm biến Omron Quang E3JM-R4M4T-G  Kỹ thuật thông số: Nguồn cấp tự động 12 ~ 240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Tối đa thu phát…

Cảm Biến Quang E3JM-DS70M4T-G Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-DS70M4T-G Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 12-240 VDC, 24-240VAC. Khoảng cách phát hiện: 700 mm Ngõ ra rơle 3A, 250VAC Có…

Cảm Biến Quang E3JM-R4M4-G Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Quang E3JM-R4M4-G Omron

Cảm Biến Quang E3JM-R4M4-G Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa…