E3JM-10M4-G-N

E3JM-10M4-G-N Loại thu-phát 10m Nguồn cấp : 12-240 VDC±10%; 24-240 VAC ±10% Kích thước: 65x25x65 (mm) Ðầu nối dây dùng vít. Có kiểu đặt thời gian trễ Chống va đập tốt, chịu…

E3JM-10M4-N

E3JM-10M4-N Cảm biến quang điện loại thu phát riêng. Khoảng cách phtá hiện: 0 – 10m. Ngõ ra: Relay. Chế độ hoạt động: Light-ON | Dark-ON. Kiểu kết nối: Terminal…

E3JM-10M4T-G

E3JM-10M4T-G Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…

E3JM-10M4T-G-N

E3JM-10M4T-G-N Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…

E3JM-DS70M4-G

E3JM-DS70M4-G Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…

E3JM-DS70M4T-G

E3JM-DS70M4T-G Nguồn cung cấp: 12-240 VDC, 24-240VAC. Khoảng cách phát hiện: 700 mm Ngõ ra rơle 3A, 250VAC Có timer chỉnh thời gian làm việc của tín hiệu Sử dụng…

E3JM-R4M4-G

E3JM-R4M4-G Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…

E3JM-R4M4T-G

E3JM-R4M4T-G Nguồn cấp auto 12~240VDC, 24-240VAC, công suất tiêu thụ tối đa 3W. Khoảng cách thu phát tối đa 10m, ngỏ ra relay SPDT 3A-250VAC Chế độ làm việc Light-ON/Dark-ON…