Cảm biến Siêu Âm E4B-LS20E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm biến Siêu Âm E4B-LS20E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-LS20E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 5-20 cm. Điện…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-TS50E4 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-TS50E4 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-TS50E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp:…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-T1E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-T1E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-T1E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 100 cm. Điện áp…

Cảm Biến Siêu Âm E4B-RS70E4 Omron Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm E4B-RS70E4 Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-RS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện…

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4B-LS70E4 Giá Rẻ HCM

Cảm Biến Siêu Âm Omron E4B-LS70E4 Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Cảm biến siêu âm E4B-LS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện…