E4B-RS70E4

E4B-RS70E4 Cảm biến siêu âm E4B-RS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-LS70E4

E4B-LS70E4 Cảm biến siêu âm E4B-LS70E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 20-60 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-LS20E4

E4B-LS20E4 Cảm biến siêu âm E4B-LS20E4. Loại phản xạ hội tụ. Khoảng cách làm việc: 5-20 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm…

E4B-T1E4

E4B-T1E4 Cảm biến siêu âm E4B-T1E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 100 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm biến…

E4B-TS50E4

E4B-TS50E4 Cảm biến siêu âm E4B-TS50E4. Loại thu phát riêng. Khoảng cách làm việc: 50 cm. Điện áp cấp: 12 to 24 VDC ± 10%. Kích thước vật cảm biến…