Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P/R

 Báo Giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 600P / R Sản phẩm thông sốkỹ thuật: Bộ mã hóa 500P / R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường…

Encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R Omron Giá Rẻ HCM

Encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R Omron

Encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Encoder 1000P/R, ngõ ra A, /A, B, /B,  Z,/Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ…

Encoder E6B2-CWZ6C 1000P/R

Báo Giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R Thông số kỹ thuật Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở). 30VDC,…

Encoder E6B2-CWZ6C 360P/R

Báo giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 360P/R Thông số kỹ thuật: Encoder 360P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B,…

Encoder E6B2-CWZ6C 1024P/R Omron Giá Rẻ HCM

Encoder E6B2-CWZ6C 1024P/R Omron

Encoder E6B2-CWZ6C 1024P/R Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Encoder 1024P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A,…

Encoder E6B2-CWZ1X 2000P/R Omron Giá Rẻ HCM

Encoder E6B2-CWZ1X 2000P/R Omron Giá Rẻ HCM Thông số kỹ thuật: Encoder 2000P/R, ngõ ra A, /A, B, /B,  Z,/Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ…

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R

Báo giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 2000P/R Thông số kỹ thuật sản phẩm: Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B, Z (NPN transistor cực thu hở).…

Encoder E6B2-CWZ6C 500P/R

Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R

Báo Giá Encoder Omron E6B2-CWZ6C 500P/R  Thông số kỹ thuật: Encoder 500P/R, ngõ ra A, B, Z Nguồn cấp: 5 ~ 24VDC Đường kính trục: 6mm Ngõ ra: A, B,…