Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5EWL-R1TC

Báo giá bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5EWL-R1TC           Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: E5EWL-R1TC AC100-240 Kích thước: 48 x 96 x 60 mm…

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-R1TC

Báo giá bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CWL-R1TC Thông số kỹ thuật: Mã đầy đủ: E5CWL-R1TC 100-240VAC Kích thước: 48 x 48 x 60 mm Nguồn cấp: 100 – 240…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-RX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CC-CX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100. Nguồn…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-RX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-RX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-RX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-CX2ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-CX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-CX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-QX2ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-QX2ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5EC-QX2ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR (12VDC) Nguồn cấp: 100 to 240 VAC,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: + Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le Nguồn cấp: 100 to 240 VAC,…