E5EWL-R1TC

Bộ điều khiển nhiệt độ E5EWL-R1TC Mã sản phẩm: E5EWL-R1TC AC100-240 Bộ điều khiển nhiệt, 48 x 96mm. Ngõ vào Thermocouple, ngõ ra rơle           Thông số…

E5CWL-R1TC

Mã đầy đủ: E5CWL-R1TC 100-240VAC Thông số kỹ thuật: Kích thước: 48 x 48 x 60 mm Nguồn cấp: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz Ngõ vào: Thermocouple: : K, J,…

E5CC-RX2ASM-800

E5CC-RX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100, 1…

E5CC-CX2ASM-800

E5CC-CX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×48 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100 Nguồn…

E5CC-QX2ASM-800

E5CC-QX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100. Nguồn…

E5EC-RX2ASM-800

E5EC-RX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100. Nguồn…

E5EC-CX2ASM-800

E5EC-CX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100 Nguồn…

E5EC-QX2ASM-800

E5EC-QX2ASM-800 Bộ ổn nhiệt loại kinh tế kích thước 48×96 Màn hình LCD hiển thị LED trắng sáng cao 15.2mm rỏ ràng Ngỏ vào đa chức năng: Thermocouple, Pt100 Nguồn…

E5AC-CX1ASM-800

E5AC-CX1ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị:…

E5AC-CX3ASM-800

E5AC-CX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị:…

E5AC-QX3ASM-800

E5AC-QX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR (12VDC) Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển…

E5AC-RX3ASM-800

E5AC-RX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị: PV…