E2EZ-X4D1-M1J 0.3M

E2EZ-X4D1-M1J 0.3M Cảm biến tiệm cận E2EZ-X4D1-M1J 0.3M – Khoảng các phát hiện :4 mm – Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max.…

E2EZ-X8D1-M1J 0.3M

E2EZ-X8D1-M1J 0.3M Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1J 0.3M – Khoảng các phát hiện :8 mm – Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max.…

E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M

E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M – Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X4D1-M1GJ 0.3M – Khoảng các phát hiện :4 mm – Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p):…

E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M

E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M – Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M – Khoảng các phát hiện :8 mm – Hình thức hoạt động: NO – Điện áp: 12 to 24 VDC (10…

E2EZ-X8D1-N 2M

E2EZ-X8D1-N 2M Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X8D1-N 2M – Khoảng các phát hiện :8 mm – Hình thức hoạt động: NO –  Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to…

E2EZ-X8D2-N 2M

E2EZ-X8D2-N 2M   – Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X8D2-N 2M – Khoảng các phát hiện :8 mm – Hình thức hoạt động: NC – Điện áp: 12 to 24…

E2EZ-X8Y1 2M

E2EZ-X8Y1 2M Cảm biến tiệm cận omron E2EZ-X8Y1 2M – Khoảng các phát hiện :8 mm – Hình thức hoạt động: NO – Điện áp: + C Models: 12 to 24 VDC…

E2EY-X4C1 2M

E2EY-X4C1 2M – E2EY-X4C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm – Khoảng cách phát hiện: 4 mm – Thân hình trụ…

E2EY-X8C1 2M

E2EY-X8C1 2M E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Thân hình trụ M30,…

E2EY-X4B1-M1J 0.3M

E2EY-X4B1-M1J 0.3M – E2EY-X8C1 2M là cảm biến tiệm cận điện cảm phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm – Khoảng cách phát hiện: 4 mm – Thân…

E2EY

E2EY E2EY là cảm biến tiệm cận điện cảm phát hiện vật không từ tính và phôi nhôm – Khoảng cách phát hiện: 8 mm – Thân hình trụ M18…

E2EV-X10B1 2M

E2EV-X10B1 2M – Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2EV-X10B1 2M – Khoảng cách phát hiện : 10mm – Hình trụ M30 – Tần số đáp ứng : 70…