E5CN-QTU

E5CN-QTU – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QTU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Cảm…

E5CN-CTU

E5CN-CTU Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-CTU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC – Cảm biến ngõ…

E5CN-R1TU

E5CN-R1TU Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R1TU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A – Số ngõ ra mở…

E5CN-Q1TU

E5CN-Q1TU Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q1TU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Số ngõ…

E5CN-C1TU

E5CN-C1TU – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C1TU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC – Số ngõ…

E5CN-R2TU

E5CN-R2TU – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R2TU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A – Số ngõ ra…

E5CN-Q2TU

E5CN-Q2TU – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q2TU – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Số…

E5CN-QMT-W-500

E5CN-QMT-W-500 – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QMT-W-500 – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Cảm…

E5CN-QMT-W-500

E5CN-QMT-W-500 Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QMT-W-500 – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Cảm biến…

E5CN-C2MT-W-500

E5CN-C2MT-W-500 – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-C2MT-W-500 – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC – Số ngõ…

E5CN-Y2MT-W-500

E5CN-Y2MT-W-500 – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Y2MT-W-500 – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: SPST-NO, 250 VAC, 3 A – Số ngõ ra mở…

E5CN-Q2MTD-W-500

E5CN-Q2MTD-W-500 – Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-Q2MTD-W-500 – Nguồn cung cấp: 24 VAC/VDC – Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR – Số…