Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-C2LU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-C2LU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC Số ngõ ra…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-QMT-W-500

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QMT-W-500

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-QMT-W-500 Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR Cảm biến…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CN-C1LU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5CN-C1LU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC Số ngõ ra mở…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-CTU

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-CTU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-CTU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC Cảm biến ngõ…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-C1TDU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-C1TDU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 24 VAC/VDC Điều khiển ngõ ra: ngõ ra nguồn dòng 4…20 mA DC Số ngõ ra…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1TDU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1TDU Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R1TDU Nguồn cung cấp: 24 VAC/VDC Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-RTDU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-RTDU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 24 VAC/VDC Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A Cảm biến ngõ vào:…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1TU

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R1TU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1TU Thông số kỹ thuật: – Nguồn cung cấp: 100…240 VAC – Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A – Số…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1LU

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R1LU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R1LU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250 VAC, 3 A Số ngõ ra mở…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R2TDU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-R2TDU Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-R2TDU Nguồn cung cấp: 24 VAC/VDC Điều khiển ngõ ra: relay SPST-NO, 250…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q1TU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-Q1TU Thông số kỹ thuật: Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: điện áp điều khiển relay bán dẫn SSR Số ngõ…

E5CN-QTUBộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-QTU

Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QTU

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Omron E5CN-QTU Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt độ Omron E5CN-QTU Nguồn cung cấp: 100…240 VAC Điều khiển ngõ ra: điện áp điều…