E5AC-CX1ASM-800

E5AC-CX1ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị:…

E5AC-CX3ASM-800

E5AC-CX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị:…

E5AC-QX3ASM-800

E5AC-QX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR (12VDC) Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển…

E5AC-RX3ASM-800

E5AC-RX3ASM-800 Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (85% – 110% điện áp định mức) Hiển thị: PV…