Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX1ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-RX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: + Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra Rơ-le Nguồn cấp: 100 to 240 VAC,…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-CX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra 4-20mA/0-20mA Nguồn cấp: 100 to 240 VAC, 50/60…

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron

Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ E5AC-QX3ASM-800 Omron Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiển nhiệt, kích thước 96 x 96mm, ngõ ra SSR (12VDC) Nguồn cấp: 100 to 240 VAC,…