Bộ Nguồn Omron S8VK-C06024

Báo giá Bộ Nguồn Omron S8VK-C06024 Kỹ thuật thông số: Mã hàng: S8VK-C06024 Công suất 60W (2,5A) Điện áp vào: 100-240VAC, 50/60 Hz Điện áp ra: 24VDC, 60W (2.5A) Ngõ…

Bộ Nguồn Omron S8VK-C48024

Bộ Nguồn Omron S8VK-C48024

Bảng Báo Giá Bộ Nguồn Omron S8VK-C48024 Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp:  100-240VAC, 50/60 Hz hoặc 90-350VDC Nguồn ra có thể điều chỉnh:  –10% ~ 15% (V.ADJ) Ngõ ra…

Bộ Nguồn Omron S8VK-C24024

Bộ Nguồn Omron S8VK-C24024;

Báo Giá Bộ Nguồn Omron S8VK-C24024 Thông số kỹ thuật: Nguồn cấp:  100-240VAC, 50/60 Hz hoặc 90-350VDC Nguồn ra có thể điều chỉnh:  –10% ~ 15% (V.ADJ) Ngõ ra ảnh…

Bộ Nguồn Omron S8VK-C12024

Bộ Nguồn Omron S8VK-C12024

Bộ Nguồn Omron S8VK-C12024 Thông Số Kỹ Thuật: Nguồn cấp:  100-240VAC, 50/60 Hz hoặc 90-350VDC Nguồn ra có thể điều chỉnh:  –10% ~ 15% (V.ADJ) Ngõ ra ảnh hưởng bởi…